کنترل حساب اینترنتی با ایرانسل : قسمت دوم

بعد از ارسال درخواست ثبت نام برای همراه اول سرویس کنترل حساب اینترنتی، به هر یک از روش های فوق، شارژ ایرانسل “نام کاربر” و “رمز ورود” شما از طریق پیام کوتاه ظرف ۲۴ ساعت برایتان ارسال می شود.

• در صورت تمایل طرح تعرفه شارژ ایرانسل را تغییر دهید
• در صورت نیاز به تغییر مشخصات فردی تان بدون آنکه مجبور باشید به مرکز خاصی همراه اول مراجعه کنید خودتان آنرا اصلاح کنید شارژ ایرانسل
آیا به دنبال راهی هستید تا شارژ ایرانسل بتوانید…
• به دلخواه شارژ ایرانسل سرویس ویا محصولی را فعال یا غیرفعال کنید

• مشترکین طرح پیش پرداخت (سیم کارت های اعتباری): تمام مشتریان طرح پیش پرداخت در کنترل حساب اینترنتی به عنوان “مشتریان غیر شرکتی” ثبت نام می‌شوند. در صورت استفاده از طرح پیش پرداخت امکان شارژ ایرانسل ثبت نام به صورت شرکتی وجود همراه اول نخواهد داشت.
شرایط پرداخت برای مشترکین پرداخت ماهیانه ام شارژ ایرانسل تی ان ایرانسل
ام تی شارژ ایرانسل ان ایرانسل همواره آخرین تکنولوژی روز دنیا را به شما مشترکین گرامی ارائه می نماید.

راهنمای استفاده شارژ ایرانسل
• بر هزینه های تلفن همراهتان نظارت شارژ ایرانسل داشته باشید
کنترل حساب شارژ ایرانسل اینترنتی
- شارژ ایرانسل مشتریان غیر شرکتی (اشخاص حقیقی):
شارژ ایرانسل
• مشترکین طرح پرداخت شارژ ایرانسل ماهیانه (سیم کارت‌های دائمی): تمام مشترکین همراه اول پرداخت ماهیانه می توانند برای استفاده از کنترل حساب اینترنتی درخواست کنند. به طور کلی مشترکین این سرویس در یکی از دو گروه زیر قرار می گیرند:
شارژ ایرانسل – مشتریان شرکتی (اشخاص حقوقی):
• در زمان شارژ ایرانسل پرداخت صورتحساب، لطفاً اطمینان حاصل فرمایید که مبلغ ذکر شده به شماره حساب های زیر واریز گردد:
• برای دریافت راهنمای استفاده از همراه اول سرویس کنترل حساب اینترنتی (E-care) در فرمت PDF اینجا شارژ ایرانسل را کلیک کنید.
برای ثبت نام کنترل حساب اینترنتی… شارژ ایرانسل

مشترکینی که شارژ ایرانسل به صورت مستقل (انفرادی) ثبت نام شده اند.

در سیستم کنترل حساب اینترنتی، هر کاربر بنابر نوع ثبت نام و همچنین نوع سیم کارت خریداری شده، در شارژ ایرانسل یکی از گروه های زیر جای می گیرد:

• جهت پرداخت صورتحساب تلفن همراه (قبض) خود، شارژ ایرانسل می توانید به مراکز سرویس دهی شرکت ام تی ان ایرانسل و یا به کلیه شعب بانک همراه اول ملت مراجعه نمایید.
با سرویس “کنترل حساب اینترنتی” (E-care) شارژ ایرانسل از طریق اینترنت به سادگی می توانید:
همچنین می‌توانید با سرویس خدمات مشترکین ما با شماره ۷۰۰ (از خط ایرانسل) و یا ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ (از سایر خطوط) تماس گرفته و این سرویس را درخواست کنید. در زمان ثبت نام نیز می شارژ ایرانسل توانید برای این سرویس درخواست نمایید.
سرویس کنترل حساب اینترنتی به شما امکان می دهد تا خودتان، بدون نیاز به تماس با خدمات مشترکین ایرانسل، تمام این کارها را انجام شارژ ایرانسل دهید!
کاربران کنترل شارژ ایرانسل حساب اینترنتی
شارژ ایرانسل
فقط کافی است یک پیام شارژ ایرانسل کوتاه بدون متن به ۱۳۰ همراه اول ارسال کنید.

شارژ ایرانسل

صورت حسابتان را مشاهده و شارژ ایرانسل دریافت نمایید، سرویس های ارزش افزوده را برای حساب خود فعال یا غیر فعال کنید، تغییر تعرفه انجام دهید، مانده حساب فعلی، مبلغ آخرین پرداخت و تاریخ همراه اول آنرا مشاهده نمایید، صورت حساب تفکیکی درخواست کنید، و…
• میزان کار کرد خط تلفنتان را هر لحظه و در هر جا که مایل باشید کنترل شارژ ایرانسل و هزینه آن را مشاهده کنید
مشترکینی که شماره تلفن همراه آنها در زیر مجموعه یک شرکت شارژ ایرانسل ثبت نام شده است.

• صورتحسابتان را از طریق اینترنت ببینید و فقط با یک کلیک آن را شارژ ایرانسل دریافت کنید
o شارژ ایرانسل بانک ملت ، شماره حسا ب ۹۶-۴۴۴۴۴۰
برای درخواست کنترل اینترنتی حساب همراه اول یک پیام کوتاه با متن e-care ارسال کرده و اگر در حال حاضر مشترک شارژ ایرانسل این سرویس هستید و رمز ورود را دارید فقط کافی است اینجا را کلیک کنید.
با کنترل حساب اینترنتی، بدون نیاز به تماس با خدمات همراه اول مشترکین، خودتان امور مربوط به حسابتان را انجام دهید! شارژ ایرانسل

شارژ ایرانسل

شارژ همراه اول

شارژ تالیا

Leave a Reply